brexit| माघारीतील शहाणपण | Loksatta

युरोपीय संघटनेने ब्रिटनला आणखी सवलती देणे किंवा ब्रिटननेच ब्रेग्झिटचा फेरविचार करणे या दोनच शक्यता आता खुल्या आहेत.. ब्रेग्झिट करारावर ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये पंतप्रधान थेरेसा मे यांचा