सहकार गृहनिर्माण संस्थांच्या व्यवस्थापनाची दिशा–Loksatta

Clipped from: https://www.loksatta.com/arthvrutant/book-review-housing-society-reference-diary-2021-zws-70-2635837/ मालकांना सदनिकांचा ताबा देऊन इमारतीच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी ही परस्पर सहकाराने उचलली जावी, अशी या मागील संकल्पना आहे. माणसांच्या मुख्यत: तीन मूलभूत गरजांपैकी महत्त्वाची

1 2 3 5