| सारे कसे शांत शांत..! | Loksatta

भारतात नऊ धनिकांकडील संपत्ती ६५ कोटी भारतीयांच्या एकंदर संपत्तीएवढी आहे, हे सांगणाऱ्या अहवालाने पोटदुखीचे कारण नाही, पण डोकेदुखीचे आहे.. संपत्तीबाबत दोन समस्या असतात. एक म्हणजे

1 2 3 4