दिवाळखोरी कायदा २०१६ — किती उपयोगी आहे ? [ Insolvency & Bankruptcy Code 2016 ]–अनिल तिकोटेकर

हा कायदा १ डिसेंबर २०१६ पासून अमलात आला आहे. ह्या कायद्याप्रमाणे काही अमुलाग्र बदल घडून आले आहेत.  यापूर्वी बँकांचे पैसे वसूल होण्यात अनंत अडचणी येत

1 2