Sebi, industry officials seek common ground as differences on UPSI arise

https://www.business-standard.com/markets/news/insider-trading-sebi-compliance-officials-search-for-common-ground-on-upsi-123053000535_1.html Clipped from: https://www.business-standard.com/markets/news/insider-trading-sebi-compliance-officials-search-for-common-ground-on-upsi-123053000535_1.html Industry officials say linking non price-sensitive information with material events will bring compliance burden and confusion Listen to This Article India Inc

🙏हा अग्रलेख IBC 2016 या कायद्याबाबत व या कायद्याच्या अमलबजावणी बाबत आलेल्या अपयशाबद्दल आहे.  मुळात बर्‍याच जणांचा या कायद्यामुळे वसुली होईल हा भ्रम आहे.  मूळ हेतू तो नाहीच. अडचणीत आलेला व्यवसाय त्यातून बाहेर पडून परत रुळावर यावा हा उद्देश आहे.  जर या दिशेने झालेले प्रयत्न अयशस्वी झाले तर liquidation चा मार्ग  चोखाळला जावा –असा हा कायदा आहे परंतु जेव्हा liquidation चा पर्याय उपलब्ध होतो [ किंवा करून दिला जातो असे म्हणु हवे तर ] तेंव्हा फार उशीर झालेला असतो.  Assets ची किंमत कमी होते [ केली जाते? ] व झालेली  वसुली  [ केलेली नव्हे –वसुली होणे व करणे या दोन्ही मध्ये फरक आहे] –म्हणुन कायदा वीक आहे असे म्हणणे योग्य नाही.  जर योग्य तर्‍हेने हा कायदा राबवण्यात आपण यशस्वी झालो तर श्री अरुण जेटली म्हणाले त्याप्रमाणे कर्जावर पैसे घ्या म्हणुन बँकांच्या पाठीमागे लागतील.  अजूनही पुष्कळ लिहिण्यासारखे आहे पण तूर्तास एव्हडेच पुरे.

हा कायदा भारतात 2016 साली अमलात आला पण अमेरिकेत 1980 सालापासून आहे.  अतिशय efficiently अमलबजावणी चालू आहे. [2] आपल्याकडे हा कायदा राबवणारी यंत्रणा सक्षम नाही

👍👍👍Srei insolvency: Section 10A not applicable as defaults continued beyond moratorium period, argues Solicitor General of India – The Hindu BusinessLine

Clipped from: https://www.thehindubusinessline.com/companies/srei-insolvency-section-10a-not-applicable-as-defaults-continued-beyond-moratorium-period-argues-solicitor-general-of-india/article66683487.ece Arguing against the very question of maintainability of application filed by erstwhile promoters of Srei group under Section 10A of IBC (Insolvency and Bankruptcy Code),

1 2 3 213