संपर्क क्षेत्राच्या बाहेर.. |लोकसत्ता

दूरसंचार कंपन्यांबाबतच्या जुन्या, मूलत: सदोष नियमावर आजही बोट ठेवणे हे सध्याच्या विमनस्क आर्थिक वातावरणात अर्थखिन्नता वाढवणारेच ठरेल.. अधिकाधिक कंपन्या याव्यात आणि त्यातून स्पर्धा वाढून क्षेत्रविस्तार

| गॅस दरवाढीचे राजकीय अर्थकारण! | लोकसत्ता

इंधन दरवाढ ही आपल्याकडे फार कमी वेळा आर्थिक शहाणपणातून आणि बहुतेकदा राजकीय गणिते सांभाळून जारी केली जाते. दरवाढ रोखली जाते राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी. म्हणजे सर्वसामान्य

1 2 3 637