अरुणा ढेरे अध्यक्षीय भाषण: सहिष्णूतेची वाट | Maharashtra Times

सहिष्णूतेची वाट साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षीय भाषणातून काय साध्य होते, असा प्रश्न सातत्याने विचारला जातो आणि पूर्वसूरींच्या भाषणांचे दाखले देऊन या भाषणांचे मूल्यमापन केले जाते. तुलना

1 2 3 4