gst tests and disparities | जीएसटी- कसोटी आणि असमाधान – Maharashtra Times—–

जीएसटी लागू होऊन एक वर्ष झाले. कोणत्याही राजकीय चष्म्यातून न पाहता केवळ ग्राहकांच्या, सामान्यांच्या नजरेने या वर्षाकडे पाहिले तर काय दिसते? ………… वस्तू आणि सेवाकर

Part II–Goods and Services Tax Council to meet on July 21 | वस्तू व सेवा कर : अर्थ आणि अनर्थ | Loksatta

स्तू व सेवा कराचे भवितव्य राजकीय वाऱ्यांवर अवलंबून असल्याने २१ जुलैची बैठक महत्त्वाची ठरणार आहे.. दूध आणि मर्सिडीज मोटार यांना एकाच करात तोलणार का, असा

1 2 3 56