rajiv wagh column | राजीव वाघ कॉलम – Maharashtra Times

१) आमची पुणे येथे एक अपार्टमेंट (२६ सदनिका व १८ दुकाने) आहे. १९९२मध्ये बांधण्यात आलेल्या या इमारतीची नोंदणी अपार्टमेंट कायद्यांतर्गत झाली आहे. या इमारतीचे मानीव

submit online documents along with complaints | तक्रारीसोबतच द्या ऑनलाइन कागदपत्रे – Maharashtra Times

वर्षानुवर्षे रखडणारे बांधकाम प्रकल्प आणि व्यावसायिकांकडून होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी अस्तित्वात आलेल्या ‘महारेरा’कडे तक्रार करणे आता अधिक सोपे झाले आहे. ‘महारेरा’कडे तक्रार करण्यासंबंधीच्या कार्यपद्धतीत बदल झाला