Stamp duty department to give detail information about dispute plot | जागा खरेदी करताना आता त्याबद्दलचे विवादही समजणार | Loksatta

पुणे : जागेची खरेदी करताना आपली फसवणूक तर होत नाही ना, असा प्रश्न जागा खरेदी करणाऱ्याच्या मनात सतत येत असतो. खरेदीदारांना उद्भवणाऱ्या या प्रश्नाची लवकरच सोडवणूक

1 2 3