income tax return Information of income tax return | कर-बोध : विवरणपत्र मुदतीत भरले नाही.. | Loksatta

तरी ही गोष्ट शक्य आहे! प्रवीण देशपांडे *  प्रश्न : मी नोव्हेंबर २०१५ मध्ये एक घर विकले होते आणि या विक्रीवर मला ३२,५०,००० रुपये इतका दीर्घ