इटली आतापर्यंतचे सर्वात मोठे व्यापारी शिस्तमंडळ भारत गुंतवणूक काय करता येईल त्याचा अभ्यास करण्यासाठी पाठवत आहे —

सविस्तर बातमीसाठी वाचा — Economic Times

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s