उबेर व ओला सारखा कंपनी मधील चालकाचे स्थान तात्पुरत्या कराराचे आहे की मालक कामगार या नात्याचे आहे ?

सविस्तर बातमीसाठी  Financial Express  मधील बातमी वाचावी अशी विनंती आहे

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s