चीन मध्ये उत्पादन क्षमता कमी झाल्यामुळे ५००००० कामगार जास्तीचे झाले. चीन त्यांना परत प्रशिक्षण देऊन इतर क्षेत्रातील कामासाठी देत आहे

सविस्तर बातमीसाठी वाचा Financial Express

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s