भारतीय आता क्रेडीट कार्ड चा वापर मोठा प्रमाणात करत आहेत. पण फारच थोड्या लोकाना माहीत असेल याचा उपयोग तुमचा क्रेडीट स्कोर करण्यासाठी होत आहे व त्याद्वारे तुम्हांला रेटिंग दिले जात आहे

सविस्तर बातमीसाठी वाचा Economic Times

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s