संतचरण लागता सहज… –महाराष्ट्र टाइम्स

Clipped from: https://maharashtratimes.com/editorial/sagun-nirgun/sagun-nirgun-by-dr-suniti-sahastrabuddhe-sant-tukaram-gatha-and-his-gatha/articleshow/80778156.cms ‘श्रवणे घडे चित्तशुद्धी.’ श्रवण केल्याने चित्त शुद्ध होते. शुद्ध होते, म्हणजे स्वच्छ होते. मनुष्याला चित्तामध्ये नको असलेली साठवण ठेवण्याची खूप सवय असते. काय

1 2 3