🙏आपल्या वडिलांच्या स्मारकामुळे –स्मशानभूमी चा एक भाग बंद रहात होता. म्हणुन Odisha मुख्य मंत्र्यांनी स्मारक पाडण्यास सागितले व अशा तर्‍हेने लोकांच्या भावनेचा आदर राखला सौजन्य सकाळ 18.5.23

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s