Service Tax Demand and Penalty u/s 78 of Finance Act not valid in Absence of Corroborative Evidence: CESTAT

Read More: https://www.taxscan.in/service-tax-demand-and-penalty-u-s-78-of-finance-act-not-valid-in-absence-of-corroborative-evidence-cestat/277775/ Clipped from: https://www.taxscan.in/service-tax-demand-and-penalty-u-s-78-of-finance-act-not-valid-in-absence-of-corroborative-evidence-cestat/277775/ The Kolkata bench of the Customs, Excise, and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) has held that service tax demand and penalty under section 78 of the Finance

🙏एक सुन्न करुन टाकणारे चित्र — स्वतःचा जीव धोक्यात घालून-एकीकडे 5 जीव वाचवून देखील 60 वर्षाचा तरुण [ तरुण आदराने म्हंटले आहे] समाधानी नाही कारण दोन जीव वाचवू शकला नाही आणि शेजारचे चित्र –अजूनही लोक अपघाता पासून काही शिकत नाहीत हे दर्शवणारे आहे [2] दोन्ही चित्रे शेजारी शेजारी देऊन चांगले प्रबोधन केले आहे—[3] पण आम्ही शिकणार आहोत? सौजन्य महाराष्ट्र टाइम्स 16.5.23