लघु उद्योजकहो –आता आपणास काही पद्धती विसराव्या लागणार आहेत –अनिल तिकोटेकर

आपण सर्वजण लवकरात लवकर आपापला व्यवसाय सुरु करण्यासाठी उत्सुक असणार याची मला कल्पना आहे. परंतु मला असे प्रामाणिकपणे वाटते की आपण कोणतेही पाऊल उचलण्याआधी सर्व

1 2