लघु उद्योजकास त्याचे पैसे उशिरा मिळाल्याने त्याचे काय नुकसान होते ? अनिल तिकोटेकर

बिलाचे पैसे उशिरा मिळाल्याने आपले काय नुकसान होते  प्रत्यक्ष उदाहरण देऊनच माझे मनोगत व्यक्त केले आहे. तुम्हाला ते पटेल याची खात्री आहे. 

1 2