लघु उद्योजकांनी आता काय करणे अपेक्षित आहे ? — भाग एक –अनिल तिकोटेकर-

आलेल्या संकटामुळे जवळ जवळ सर्वच लघु उद्योजक संकटात सापडले आहेत.  त्यांचे व्यवसाय तर सध्या बंद आहेतच पण व्यवसाय सुरु करायची वेळ आली तर काय करायचे

1 2 3