ऊस डोंगा परि…लोकसत्ता

साखरेचे यंदा घटणारे उत्पादन ही इष्टापत्ती समजून, पुढील वर्षांच्या शेतीच्या नियोजनात अतिरिक्त ऊस लावला जाणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे..  साखर हा महाराष्ट्राच्या अर्थकारणातील

1 2