साखरेची दुहेरी कोंडी –महाराष्ट्र टाइम्स

साखरेची दुहेरी कोंडी आधी कोरड्या आणि आता ओल्या दुष्काळाच्या छायेत अडकलेल्या ऊसउत्पादकांमागचा अडचणींचा फेरा काही हटायला तयार नाही. राज्यात सरकारच जागेवर नसल्याने आणि सत्तेचा खेळ