G-20 विसांचे यशापयश | Maharashtra Times

विसांचे यशापयश जगभरातील मोठी, तसेच उभरती अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांच्या गटाची (जी-ट्वेंटी) अर्जेंटिनातील ब्यूनॉस आयर्स येथील परिषदेत बहुपक्षीय व्यापाराबद्दल अखेर सहमती झाल्याने ती काही प्रमाणात यशस्वी