राजकीय अर्थशास्त्र | Maharashtra Times

राजकीय अर्थशास्त्र प्रख्यात अमेरिकन लेखक रेक्स स्टाऊट यांनी संख्याशास्त्राबद्दल म्हटले होते की दोन प्रकारची आकडेवारी असते. एक आकडेवारी आपण पाहतो, आणि दुसरी आपण निर्माण करतो. त्यामुळे आकडेवारी