Economy of Maharashtra | सरकारी निवृत्ती | Loksatta

आर्थिक प्रगतीच्या संधींचा अभाव तर आहेच; पण आहेत त्या संधी मूठभरांच्या हाती.. म्हणून आरक्षणाची मागणी होत राहते.. कार्याचा कारणाशी काही फारसा संबंध नसेल तर जे