महत्त्वाच्या टिप्स : सोसायट्यांनी अशी घ्यावी घरकामगार, लिफ्टची काळजी | eSakal

Clipped from: https://www.esakal.com/ लॉकडाउननंतर जनजीवन काही प्रमाणात सुरळीत होत असताना संसर्ग वाढण्याच्या घटनाही दिसून येत आहेत.  लॉकडाउननंतर जनजीवन काही प्रमाणात सुरळीत होत असताना संसर्ग वाढण्याच्या घटनाही

महत्त्वाच्या टिप्स : सोसायट्यांनी अशी घ्यावी घरकामगार, लिफ्टची काळजी | eSakal

लॉकडाउननंतर जनजीवन काही प्रमाणात सुरळीत होत असताना संसर्ग वाढण्याच्या घटनाही दिसून येत आहेत.  लॉकडाउननंतर जनजीवन काही प्रमाणात सुरळीत होत असताना संसर्ग वाढण्याच्या घटनाही दिसून येत