लघु उद्योग –नवीन व्याख्या–१ जून २०२० रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळचा निर्णय

अति सूक्ष्म उद्योग — १ कोटीपर्यंत गुंतवणूक व उलाढाल मर्यादा ५ कोटी पेक्षा कमी लहान उद्योग – १० कोटीपर्यंत गुंतवणूक व उलाढाल मर्यादा ५० कोटीपेक्षा