‘जागतिकीकरणाच्या शोकेस’ला तडे | लोकसत्ता

|| संजीव चांदोरकर अर्थव्यवस्थेची भरभराट ‘बिगर आर्थिक शक्तीं’वरही अप्रत्यक्षपणे अवलंबून असते.. त्यांचा समतोल ढळला तर निव्वळ जागतिकीकरण, आकर्षक कररचना वा ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझिनेस’ तारू