नावात काय? : जीडीपी (सकल राष्ट्रीय उत्पादन) | लोकसत्ता

कौस्तुभ जोशी एखाद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी संबंधित सगळ्यात महत्त्वाची आकडेवारी म्हणून जिचा उल्लेख केला जातो ते म्हणजेच देशाने एका आर्थिक वर्षांत कमावलेले उत्पन्न (जीडीपी) होय. एका

1 2 3 4