15th Finance Commission changed the criteria for revenue sharing to the states | दक्षिणदाह की द्रोह? | –Loksatta–02.04.2018

पंधराव्या वित्त आयोगाने राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या महसूल वाटणीचे निकष बदलल्याने दक्षिणेतील राज्यांत असंतोष पसरला असून तो चिंता वाढवणारा आहे.. आजपासून बरोबर दोन वर्षांनी, १ एप्रिल