दीडपट किमान आधारभूत किमतीचे मृगजळ | लोकसत्ता –०९.०२.२०१८

अंमलबजावणी करता येणार नाहीत अशा घोषणा देण्यात भाजपचा हातखंडा आहे. अनेक घोषणा प्रत्यक्षात आणता येणार नाहीत याची नरेंद्र मोदींना  खात्री असावी. तरी निवडणुकीत मतांचा जोगवा