शेतीमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर लावावा का ? श्रीमंत शेतकरी व गरीब शेतकरी यामध्ये –कर लावावा का नाही —याचा विचार करताना भेदभाव करावा की नाही –याबाबतचे Chief Economic Adviser यांचे मत –Business Standard

सविस्तर बातमीसाठी    Business Standard    मध्ये आलेली बातमी वाचावी ही विनंती  

शेतीची उप्तपादन क्षमता वाढण्य्साठी सामुदायिक शेतीचा अवलंब करावा का –याबाबत महाष्ट्राच्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री काय म्हणत आहेत ? –कृपया The Financial Express मधील बातमी

सविस्तर माहितीसाठी   The Financial Express     मधील बातमी वाचावी

via U.S. economic growth slower than France, ‘terrible’ – BlackRock’s CEO Larry Fink – The Financial Express

1 568 569 570 571 572 576