तेल का भडकतेय? कधीपर्यंत ही स्थिती? परिणाम काय?–loksatta

Clipped from: https://www.loksatta.com/explained/explained-on-effects-of-crude-oil-prices-in-international-market-rising-amid-russia-ukraine-war-sgy-87-2833082/ तेलाचे भाव आणखी वर किती जातील हे सांगता येत नाही, पण नजीकच्या काळात ते फारसे उतरणार नाहीत हे मात्र नक्की तेलाचे भाव आणखी

1 2