बिनचूक ब्रेख्त! –लोकसत्ता

स्टेट बँक, आयुर्वमिा महामंडळ यांतील पैसा लोकांचा आहे.. बेसुमार कर्जे देऊन बुडीत निघालेल्या एका खासगी बँकेला वाचवण्यासाठी तो का ओतला जातो आहे? वर्षभर येस बँक

1 2 3 5