भूजल सांभाळण्याचा इशारा १९७२ पासून निसर्गाने महाराष्ट्राला वारंवार दिला.. काय केले आपण त्याचे? –लोकसत्ता

भूजल सांभाळण्याचा इशारा १९७२ पासून निसर्गाने महाराष्ट्राला वारंवार दिला.. काय केले आपण त्याचे? ‘नैसर्गिक मृत्यू’ म्हणजे आत्महत्या नव्हे. आज जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, त्याकडे