[ Income Tax ] Financial experts guidance | ‘कलम १४३ (१)’नुसार आलेल्या नोटिशीचे काय करायचे? | Loksatta–19.06.2018

|| प्रवीण देशपांडे प्रश्न : मला १४३ (१) या कलमानुसार प्राप्तिकर खात्याच्या सीपीसी, बंगरुळू येथून ईमेलद्वारे सूचना आली आहे. आणि त्यामध्ये मला आर्थिक वर्ष २०१६-१७