रेरा कायदा –ग्राहकाला शक्ती कायद्याची! -महाराष्ट्र टाइम्स –०९.१२.२०१७

ग्राहकाला शक्ती कायद्याची! घरे व मालमत्ता खरेदी करणाऱ्या देशभरातील ग्राहकांचे हितरक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने आणलेला रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) कायदा, २०१६ (रेरा) हा कायद्याच्या