सुधारणा ते सोय |लोकसत्ता–०५.१०.२०१७

सुधारणेची भाषा सोडून सोयीच्या मागेच फरफटत जाण्याची वेळ सरकारवर येईल, याचे पूर्वचिन्ह म्हणजे इंधनदरांतील सवलत.. सोय आणि सुधारणा एकत्र नांदू शकत नाही. म्हणून ज्यास सुधारणेचा