कोणताही त्रास न होता GST साठीचे नेटवर्क किती कार्यक्षमतेने काम करते त्यावर GST चे यश अवलंबून आहे. प्रत्येक महिन्यात ३.५ अब्ज चलनाची प्रक्रिया होणे अपेक्षित आहे

सविस्तर माहितीसाठी   The Economic Times    मध्ये आलेली बातमी वाचावी अशी विनंती आहे  

via FATCA: You need to file your FATCA compliance to banks by April 30 to avoid an account freeze – The Economic Times

via Street Lights: 21 lakh street lights replaced with LEDs, savings 295 million unit per year – The Economic Times

via Nandan Nilekani: India needs a security and privacy law: Nandan Nilekani, Chairman, Former UIDAI – The Economic Times

via Jeff Bezos: Jeff Bezos talks up Amazon India, says it is the fastest growing marketplace – The Economic Times

भारताचे अर्थ मंत्री श्री जेटली यांच्या मतानुसार GST च्या ठरलेल्या दरात फार आश्चर्य कारक बदल होणार नाहीत . चार स्लब असतील ५%–१२% –१८% व २८%

सविस्तर माहितीसाठी  The Economic Times   मध्ये आलेली बातमी वाचावी अशी विनंती आहे  

शेतीमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर लावावा का ? श्रीमंत शेतकरी व गरीब शेतकरी यामध्ये –कर लावावा का नाही —याचा विचार करताना भेदभाव करावा की नाही –याबाबतचे Chief Economic Adviser यांचे मत –Business Standard

सविस्तर बातमीसाठी    Business Standard    मध्ये आलेली बातमी वाचावी ही विनंती  

1 602 603 604 605 606 611