Editorial on Start up India program & Angel tax issue | ना ताळ ना मेळ! | Loksatta

‘एंजल टॅक्स’ २०१२ पासून अस्तित्वात असला तरी तो दंडासह भरण्याची सक्ती आताच केली जाणे, हे धोरणविसंगतीचे लक्षण आहे.. नवउद्यमींवरील हा कर खरे तर ‘स्टार्ट अप

1 2 3 4 5 15