विचार करायला लावणारी बातमी –इकॉनॉमिक टाइम्स मध्ये आलेली — अनिल तिकोटेकर

आयकराबाबत काही माहिती Economic times   मध्ये प्रसिद्ध झाली आहे.  त्यातील ठळक माहिती खालील प्रमाणे एकूण करदाते ६.३ कोटी इतके आहेत. नवीन कर सवलतीमुळे त्यातील जवळ जवळ ३

1 2 3 15