🙏2000 नोटा बाबत आज महाराष्ट्र टाइम्स मध्ये आलेला अग्रलेख—22.5.23 —त्यातील काही आकडेवारी—[1] सकल राष्ट्रीय उत्पादन 160 लाख कोटी रुपये [2] CBI म्हणते –काळे धन 28 लाख कोटी असावे[3] वर्ल्ड बँक म्हणते 32 लाख कोटी रुपये [4] जागतिक नाणे निधी ला वाटते 80 लाख कोटी [5] 2000 नोटा मूल्य 3.62 लाख कोटी रुपये आहे त्यातील किती काळा पैसा आहे ते यथावकाश कळेल—

काही आकडेवारी—[1] सकल राष्ट्रीय उत्पादन 160 लाख कोटी रुपये [2] CBI म्हणते –काळे धन 28 लाख कोटी असावे[3] वर्ल्ड बँक म्हणते 32 लाख कोटी रुपये [4] जागतिक नाणे निधी ला वाटते 80 लाख कोटी [5] 2000 नोटा मूल्य 3.62 लाख कोटी रुपये आहे त्यातील किती काळा पैसा आहे ते यथावकाश कळेल—

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s