🙏एक सुन्न करुन टाकणारे चित्र — स्वतःचा जीव धोक्यात घालून-एकीकडे 5 जीव वाचवून देखील 60 वर्षाचा तरुण [ तरुण आदराने म्हंटले आहे] समाधानी नाही कारण दोन जीव वाचवू शकला नाही आणि शेजारचे चित्र –अजूनही लोक अपघाता पासून काही शिकत नाहीत हे दर्शवणारे आहे [2] दोन्ही चित्रे शेजारी शेजारी देऊन चांगले प्रबोधन केले आहे—[3] पण आम्ही शिकणार आहोत? सौजन्य महाराष्ट्र टाइम्स 16.5.23

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s