मला आवडलेला लेख [ व विशेषत शेवटचे वाक्य — ” मी कालची आठवण काढत नाही आणि उद्याची काळजी करत नाही म्हणुनच माझी सेकंड इनिंग वेगाने दौडत आहे ” सौजन्य महाराष्ट्र टाइम्स 23.4.23

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s