यातील महत्त्वाचे– माझ्या दृष्टीने—ह्या तरतुदी कधी लागु होतील याचे मार्गदर्शन महत्त्वाचे. या लेखात तरतुदी प्रमाणे–जर मृतसभासदांचेवारसदार मिळकतीवर हक्क सांगत असतील तर लागु होत असावेत [2] जर नॉमिनेशन असेल तर सोसायटीची जबाबदारी काय असावी? याबाबत देखील मार्गदर्शन desirable आहे. सौजन्य महाराष्ट्र टाइम्स

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s