विचार करायला लावणारी बातमी –इकॉनॉमिक टाइम्स मध्ये आलेली — अनिल तिकोटेकर

आयकराबाबत काही माहिती Economic times   मध्ये प्रसिद्ध झाली आहे.  त्यातील ठळक माहिती खालील प्रमाणे

  1. एकूण करदाते ६.३ कोटी इतके आहेत. नवीन कर सवलतीमुळे त्यातील जवळ जवळ ३ कोटी करदाते येत्या आर्थिक वर्षापासून कर भरण्यापासून मुक्त होणार आहेत.

  2. एकूण आयकर—कंपन्याकडून मिळणारा आयकर धरून — अंदाजे  ११ लाख कोटी इतका जमा होतो.

  3. कंपन्याकडून मिळणारा कर—११ लाख कोटी पैकी —अंदाजे ५.५ लाख कोटी रुपये आहे.

  4. एकूण नोंद झालेल्या कंपन्या १० लाख आहेत. त्यापैकी ८०% कंपन्या एकतर तोट्यात आहेत किंवा फार कमी उत्पन्न असलेल्या आहेत.

  5. याचाच दुसरा अर्थ असा आहे की  ५ लाख कोटी  व्यक्तिगत कर वसुली ही ३ लाख कोटी करदात्याकडून होते. म्हणजे केवळ एकूण लोकसंखेच्या तुलनेत केवळ २.५% लोक आयकर भारत आहेत.

  6. एकूण करदात्यापैकी १.५ लाख लोकांचे उत्पन्न १ कोटी पेक्षा जास्त आहे आणि यातील बरेचसे करदाते नोकरी करणारे आहेत.

———————————- –    ————- –  – – – – –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s