जीसटी –E-way bill –गोंधळाचे वातावरण –सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी–१३-०६-२०१७

  1. ज्या मालाची किंमत  ५०००० पेक्षा जास्त आहे त्यांना इ-वे बिल घ्यावे लागेल GSTN कडून
  2. हे इ-वे बिल मालासोबत घेऊन जावे लागेल
  3. हे इ-वे बिल काही कालावधीच  उपलब्ध [ valid ] असेल
  4. सरकार कडूनच याबाबत पूर्ण तयारी झाली नाही.
  5. इ-वे बिलाची गरज आहेच का हेही कदाचित तपासून बघितले जाईल.
  6. तांत्रिकदृष्टया माल भारतात कुठूनही कुठेही जाऊ शकतो त्यामुळे इ-वे बिलाची खरे पाहता गरजच नाही असे काहींचे म्हणणे आहे.
  7. परंतु सगळीकडे कर दर सारखे नसणार आहेत. त्यामुळे कदाचित याची गरज पडेल.

via GST: E-way bill conundrum: No end to confusion around moving goods under GST – The Economic Times

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s