जीसटी खरोखरच सोपी कर पद्धती आहे का ? की जीसटी हा सरकारने लावलेला मोठा कर आहे ? –सविस्तर माहितीसाठी Business Standard मधील बातमी वाचावी.

  1. असे म्हणले जात आहे की  जीसटी ही एक सरळ व सोपी कर पद्धती आहे. तसेच करावर कर लागणार नाही व करदात्यांचा त्रास व खर्च वाचणार आहे.
  2. प्रत्यक्षात काय होऊ शकते ?
  • नियमांचे पालन करताना बराच त्रास होणार आहे.
  • काही तरतुदी अशा आहेत की त्यामुळे त्याचे पालन करताना लाचखोरी वाढू शकते.
  • ज्या ज्या देशांनी जीसटीची अंमलबजवणी केली त्या देशात कर दर एक किंवा दोन आहेत. उदाहरणार्थ इंडोनेशिया मध्ये २ दर —बेल्जियम मध्ये ४ –तर ब्राझील मध्ये ५ आणि चीन मध्ये ६  तर भारतात १० दर आहेत

 

via GST: A big government tax | Business Standard Column

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s