जीसटी चे काही परिणाम –रेफ्रीजरेटर –वाशिंग मशीन वगैरे [ घरगुती उपकरणे ] स्वस्त होणार –सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी.

  1. घरगुती उपकरणे २०% ते  ४०% सवलत देऊन दुकानदार विकत आहेत.
  2. असे करण्याचे मुख्य कारण दुकानदारांना आपला होणारा तोटा जेवढा कमी करता येईल तेवढा  कमी करावयाचा आहे.
  3. ज्या दुकानदारांच्या कडे न विकलेला माल ३० जून अखेर राहणार आहे त्यावर तोटा जवळजवळ ६% होणार आहे. हा तोटा मे २०१७ च्या आधी घेतलेल्या मालावर होणार आहे. जर माल एक वर्ष जुना असेल —जून  २०१७ पर्यंत — तर हा तोटा १४% पर्यंत जाईल कारण इनपुट क्रेडीट मिळणारच नाही,
  4.  जीसटी परिषदने ३ जून च्या मीटिंग मध्ये ४०% वरून ६०%  अबकारी करावरील इनपुट क्रेडीट  वाढवले  . तरीदेखील  ही [ व एवढी ]  सूट अजून चालूच आहे.  
  5. साधारणतः सूट १०/१५% टक्क्यापर्यंत असते. आता मात्र ४५% पर्यंत दिली जात आहे.

 

via electronic products: GST brings Diwali early as retailers offer upto 40 per cent discount – The Economic Times

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s